Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Motivace pro technické činnosti žáků základní školy

Projekt č. 300/2016 za podpory Ústeckého kraje

Projekt č. 300/2016 za podpory Ústeckého kraje

Název: Motivace pro technické činnosti žáků základní školy

Přínos projektu:

 Procvičování jemné motoriky a rozvíjení tvůrčího myšlení žáků na 1. stupni ZŠ Čížkovice. Žáci jsou pracemi se stavebnicemi motivováni ke kladnému vztahu k technickým činnostem. Pro výuku je realizace projektu velkým přínosem a důkazem je velký zájem žáků při výuce Praktických činností i při Školní olympiádě.

Realizace projektu:

Projekt byl realizován v první části nákupem polytechnických stavebnic Lego- velký kreativní box (10 ks), Seva 5 Jumbo(10 ks), Merkur 8 (2 ks). Stavebnice byly následně využívány v hodinách Pracovních činností ve všech třídách ZŠ a při projektovém dnu  s názvem Školní olympiáda – Naše obec, dopravní prostředky a osobní bezpečí. V tomto dni žáci využili stavebnice k výstavbě maket budov v obci a dopravních prostředků. Pro žáky byly zakoupeny jako odměny za úspěšnou realizaci staveb ze stavebnic sladké odměny. Harmonogram projektu byl splněn, využití zakoupených stavebnic je vyšší než bylo projektu plánováno.

Datum vložení: 18. 9. 2022 16:02
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 16:04

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.