Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Mateřská škola

 • vedoucí MŠ: 416 715 912
 • ved. MŠ mobil: 736 633 311
 •                  Suchá Michaela
 • velká třída KLOKÁNCI: 416 715 911
 • učitelky: Zázvorková Monika
 •                  Borovičková Blanka
 • malá třída BERUŠKY: 416 715 913
 • učitelky:  Suchá Michaela
 •                  Barvová Šárka
 • malá třída MOTÝLCI: 416 715 913
 •  učitelka: Bc. Ivanovičová Kateřina
 • nejmenší třída KRTEČCI: 416 715 916
 • učitelka: Vaníčková Helena

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.