Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Dokumenty

Seznam alergenů

seznam alergenů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,56 kB

Informace o alergenech

Info o alergenech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,84 kB

Přihláška ke stravování MŠ

přihláška ke stravování MŠ.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 870,19 kB

Přihláška ke stravování ZŠ, ostatní

přihláška ke stravování ZŠ, ostatní.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 835,52 kB

Provozní řád školní jídelny

05 Provozní řád školní jídelny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,88 kB

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu ŠJ

DODATEK Č. 1 Směrnice 281_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,45 kB

Informace o stravování pro rodiče

Informace o stravování pro rodiče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,59 kB

Provozní doba ŠJ + ceník stravného

Provozní doba ŠJ + ceník stravného.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 449,65 kB

Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu ŠJ

DODATEK Č. 2 Směrnice 281_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,38 kB

Ceník stravného

Ceník stravného od 1.5.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 376,42 kB

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.