Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Dokumenty

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je umístěna v budově ZŠ, její provoz začíná v 6:00 hodin a končí v 16:00 hodin.

Změnu v docházce rodič musí oznámit písemně (i souhlas s odchodem z družiny na kroužek do školy).

Délku provozu školní družiny lze po dohodě změnit tak, aby vyhovovala potřebám rodičů. 

Časové bloky možnosti pravidelného vyzvedávání dětí (nebo jejich samostatného odchodu) ze školní družiny:

-odchod po obědě (vzhledem ke skutečnému času oběda dle rozvrhu hodin)

- odchod 14:00 hodin a pak každou další celou hodinu

(Mimo tyto časy je možné, že vychovatelka ŠD bude připravovat činnost s dětmi mimo areál školy a případné vyzvednutí dítěte -např. návštěva lékaře, musí provést zákonný zástupce nebo jím pověřený člověk po individuální dohodě s vychovatelkou předem. )

 

Informace k vyplňování přihlášky do školní družiny:

1. Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny (Je nutné vyplnit celé!)

- Odchod po obědě: Po obědě odchází sám

- Ranní družina: ANO x NE a čas příchodu

- Družina po skončení výuky/hodina: ANO x NE a čas odchodu (viz provoz školní družiny)

- Poznámka: SÁM x V DOPROVODU 

Přihláška do školní družiny

přihláška do školní družiny.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 1,51 MB

Žádost o uvolnění ze školní družiny

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,99 kB

Poplatky ve školní družině

18 Poplatky družina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,7 kB

Vnitřní řád školní družiny

04 Vnitřní řád ŠD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,82 kB

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.