Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Školní jídelna

KONTAKTY: kuchyně: 416 715 914

                     vedoucí ŠJ: 416 715 915

                     ved. ŠJ mobil: 736 633 310

E-MAIL:        reskova@zs-cizkovice.cz

Placení stravného: - hotově měsíc pozadu, vždy do 15. dne v měsíci

                                   Datum a čas je vždy oznámen vývěskou.

                                   - převodem z účtu měsíc pozadu, vždy do 15. dne v měsíci

                                   Informace o částce k platbě stravného se posílá do mailu.

                                   - inkasní platbou , vždy do 15. dne v měsíci

Přihlášení a odhlášení stravy:  den předem nebo nejpozději ráno týž den do 6:00 hod. na mobil 736 633 310.

Odhlášení či přihlášení musí obsahovat jméno a příjmení strávníka, den a jídlo, které má být odhlášeno či přihlášeno (přesnídávka, oběd, svačina).

Přihlášky ke stravování viz. dokumenty.

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.