Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Dokumenty

Formulář - žádost o přijetí dítěte do MŠ

Formulář - žádost o přijetí do MŠ.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,71 kB

Školní řád MŠ

03 Školní řád MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,17 kB

Provozní řád MŠ

Zásady provozního řádu mateřské školy Čížkovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,99 kB

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.