Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Jarní kouzlení

7. kolo školní olympiády

Dne 29. 3. v naší škole propuklo opravdové jaro. V dalším kole školní olympiády jsme se na toto roční období totiž pořádně zaměřili. Žáci měli připravené úkoly, kde prověřili a hlavně prohloubili své znalosti a dovednosti převážně z oblastí výtvarné výchovy a pracovních činností, prvouky a přírodovědy či tělesné výchovy. Během dopoledne si žáci k svačině připravili tři druhy jarních pomazánek. Za pomoci interaktivní tabule vytvořili "Pašijový týdenní kaledář". Naaranžovali jarní květináče s vrbovými proutky, které zdobí chodby školy. Při venkovní procházce žáci pozorovali a poznávali jarní květiny a v parku pohybovými aktivitami protáhli svá těla. 

Pro nás je jaro konečně tu!

 

Datum vložení: 1. 4. 2023 13:33
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2023 13:54
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude úspěšná, moderní a konkurenceschopná, nabízející kvalitní vzdělávání.

Bude školou, do které se žáci nebudu obávat chodit, budou se v ní cítit dobře a bezpečně, a kam se budou po jejím absolvování rádi vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující, ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvářet příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se stane důvěryhodným prostředím rodičům pro rozvoj žáků, které je tvořeno spoluprací všech.

Rodičům bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí.