Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž DDM Rozmarýn Litoměřice na téma "autoportrét"

7. 5. jsme slavnostně předali v aule školy ceny úspěšně umístěným žákům ve výtvarné soutěži DDM Rozmarýn Litoměřice. Ve své kategorii 4.-5. tříd se naši žáci umístili na krásném 2. místě - M. Kimmer a 3. místě J. Oberreiter

Gratulujeme k malířským úspěchům.

 

Datum vložení: 18. 5. 2024 11:28
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2024 11:34
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.