Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Informace k zápisu školní rok 2023 - 2024

Informace k zápisu školní rok 2023 - 2024

Děkujeme všem uchazečům za zájem o zahájení povinné školní docházky na naší základní škole.
Celkem k zápisu do 1. třídy ZŠ přišlo 17 dětí.
Některé děti budou mít odklad školní docházky, ale i přesto bude v první třídě hezký počet prvňáčků.
Moc nás to těší.

Datum vložení: 26. 4. 2023 15:25
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2023 15:49
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.