Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Třídní schůzky

Třídní schůzky

seznámení se ŠVP, školním řádem, aktivitami pro školní rok 2023/2024
Termíny schůzek jednotlivých tříd (v příspěvku)

Třídní schůzky

20. 9. 2023 Klokánci (ve třídě Klokánků) od 16 hodin

paní učitelka Zázvorková A Borovičková

21. 9. 2023 Berušky (ve třídě Berušek) od 16 hodin

paní učitelky Suchá a Barvová

25. 9. 2023 Motýlci (třída Motýlků) od 16 hodin

paní učitelka Ivanovičová

Třída Krtečků (třídní schůzka proběhla již 30. 8. 2023)

Datum vložení: 18. 9. 2023 8:46
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2023 8:56
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.