Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Předškoláci v ZŠ

Předškoláci v ZŠ

Předškoláci pravidelně navštěvují naší základní školu

Budoucí školáci s p. učitelkami pravidelně navštěvují základní školu, kde se seznamují s prostory a zaměstnanci školy.

Děti si mohou v počítačové učebně trénovat své dovednosti a znalosti v programu pro předškoláky, v tělocvičně školy hrají pohybové hry a rozvíjejí svojí hrubou motoriku, v družině trénují grafomotoriku a rozumové schopnosti v pracovních sešitech.

Našim hlavním cílem je pozvolný a přirozený přechod z předškolního vzdělávání do základního vzdělávání. 

Děti se na návštěvu základní školy vždy těší a my věříme, že nástup v září do školy bude přirozený a bez nejistot, když děti prostory školy a učitelky budou důvěrně znát.

Datum vložení: 2. 2. 2024 10:34
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 10:50
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.