Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Podzimní výzdoba

Podzimní výzdoba 1

zapojení dětí a jejich rodičů do výzdoby mateřské školy

Děti s rodiči mohou doma vyrobit strašáky, které nám budou zdobit mateřskou školu během podzimu. Strašáci mohou být vyrobení například z dýní, sena, pařezů apod.

Pokud budete chtít do dýně umístit svíčku, prosíme pouze o elektrickou. 

Těšíme se na vaše výtvory.

Předávat, prosím p. uč. Vaníčkové (třída Krtečků) do 27. 10. 2023

Děkujeme za spolupráci

 

Datum vložení: 6. 10. 2023 12:20
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2023 12:37
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.