Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Hrajeme si s angličtinou

Hrajeme si s angličtinou

Děti se třídy Klokánků můžete již přihlašovat na kroužek angličtiny.
cena: 1. pololetí (15 lekcí) 1200,-

U paní učitelky si rodiče mohou vyžádat přihlášku na kroužek angličtiny.

Tento kroužek je pouze pro nejstarší dětí ze třídy Klokánků a rodiče si ho samostatně platí přes účet paní lektorce. Bližší informace obdržíte v MŠ.

Datum vložení: 1. 9. 2023 13:23
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2023 13:32
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.