Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Podzim ve školní družině

Děti ve školní družině prožívají podzim kreativně, ale i v pohybu

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti ve školní družině prožívaly podzim kreativně, ale i v pohybu. Protože počasí většinou přálo, děti trávily spoustu času aktivitami venku. Chodily na procházky, využívaly místní park i areál za základní školou s herními prvky.

Při kreativní tvorbě využívaly tematiku podzimu, vyráběly a tvořily z přírodních materiálů, kterých bylo na podzim opravdu hodně.

Datum vložení: 4. 1. 2023 21:24
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 21:55
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.