Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Jarní výzdoba MŠ

Jarní výzdoba MŠ

zapojení dětí, rodičů a učitelek

Děkujeme všem, kteří se zapojili do výzdoby zahrádky MŠ.

Všechny výrobky od dětí, rodičů i pedagogů jsou krásné a jistě dělají radost všem, kteří kolem školky prochází. 

Letos se do jarní výzdoby zapojilo 28 dětí s rodiči a nás vysoký zájem velmi těší.

Za odměnu děti dostaly obrázkovou knížku, mlsku a reflexní náramek.

 

Datum vložení: 17. 4. 2024 8:02
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 8:12
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.