Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Tvoříme v keramické dílně

Projekt č. 18/SML2506/SoPD/SPRP za podpory Ústeckého kraje

Projekt č. 18/SML2506/SoPD/SPRP za podpory Ústeckého kraje

Název:  Tvoříme v keramické dílně

Přínos projektu:

Projekt je zaměřen na zakoupení základního vybavení keramické dílny. Žáci budou moci rozvíjet jak svoje tvůrčí schopnosti, tak i představivost a fantazii. Keramická dílna má široké uplatnění při výuce. V dílně bude probíhat část výuky výtvarné výchovy, část výuky praktických činností a také bude dílna využitelná pro činnost kroužku. Nácvikem základních dovedností v dílně lze vytvořit také základ pro budoucí volbu jak povolání, tak i zaměření podnikatelské činnosti. Nezanedbatelná je i výchova estetického cítění žáků.

Realizace projektu:

Projekt byl realizován v první části přípravou místnosti ve 2. patře ZŠ pro potřeby keramické dílny - zavedení elektrické přípojky na 400 V, obkladačské práce, revize elektrické přípojky. Ve druhé části realizace byla zakoupena elektrická vypalovací pec, keramická hlína, glazury a sada nářadí. Ve třetí fázi žáci vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností keramické výrobky, které byly využity v soutěži o nejlepší keramické výtvory, a zároveň byly využity jako vánoční dárky pro rodiče. Harmonogram projektu byl splněn, využití keramické dílny splnilo očekávání.

Dílna byla slavnostně otevřena za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

Datum vložení: 19. 9. 2022 16:01
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 16:02

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.