Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Pasování na čtenáře

Kdy: 28. 5. 2024 8:00 - 12:35

Kde: knihovna OÚ Čížkovice

Pasování na čtenáře

Akce pro prvňáčky, kteří za školní rok udělali obrovský pokrok.

Typ akce: ostatní (akce pro žáky, čtení (např. autorské))

Školní den s bohatým programem. 

Aktivity paní třídní učitelky- čtení, hledání, doplňování...vše s knihou...

Akce pro prvňáčky v knihouvně obecního úřadu- "pasování na čtenáře". 

Další informace

Adresa místa konání

knihovna OÚ Čížkovice

Časová náročnost

Doba trvání: 275 minut

Organizátor

ZŠ a MŠ Čížkovice
Datum vložení: 30. 4. 2024 14:37
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2024 14:42
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.