Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

4. 5. 2023 Ukliďme okolí - Čížkovice

akce ZŠ v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

Ve středu jsme se rozhodli pomáhat přírodě. Je důležité pečovat o prostředí, ve kterém žijeme, a proto úklid svého okolí řadíme již mezi stálé akce školy a v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme se zapojili do úklidu naší obce. 

Každá třída pojala úklid po svém a vybrala si různá místa v okolí školy - ulici k nádraží a místo Na Rybníčku, sídliště, u kostela a náves, park či ulici Růžová.  Myslíme, že jsme tedy uklidili poměrně velkou část našeho okolí. 

Po celou dobu panovala výborná nálada a těšíme se na další rok. 

 

Datum vložení: 6. 4. 2023 8:12
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2023 8:34
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude úspěšná, moderní a konkurenceschopná, nabízející kvalitní vzdělávání.

Bude školou, do které se žáci nebudu obávat chodit, budou se v ní cítit dobře a bezpečně, a kam se budou po jejím absolvování rádi vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující, ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvářet příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se stane důvěryhodným prostředím rodičům pro rozvoj žáků, které je tvořeno spoluprací všech.

Rodičům bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí.