Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

28. 6. Návštěva složek IZS v Lovosicích

Exkurze do hasičské a zdravotní záchranné stanice v Lovosicích

Konec školního roku je za dveřmi a před žáky jsou dva měsíce volna, aktivit, táborů a hrátek ve vodě. 

V rámci prevence zaměřené na správné a bezpečné chování se školáci vydali na návštěvu stanic ZZS a HZS v Lovosicích. 1. a 5. třída cestu tam i zpět zdolala pěší chůzí a odměnou jim byla sladká zmrzlina. Ostatní třídy zvolily dopravu vlakem. 

Na stanicích se žáci seznámili se zázemím téměř nových stanic. U hasičů shlédli požární techniku a vozový park, výzbroj, výstroj hasičů a vyslechli si zajímavé vyprávění o pravidelném režimu hasiče.

U záchranářů si zaměřili na důležité chování při nálezu osoby v bezvedomí a poskytování první pomoci. Doplnili si znalosti o preventivně ochranných opatřeních, IZS a tísňových linkách. Nakonec si vyzkoušeli fixaci zlomeniny a prolédli si vybavení "sanitky".

Myslíme, že naši žáci jsou na chování v mimořádných situacích kvalitně připraveni, ale zárověň doufáme, že načerpané informace nebudou potřebovat ve své praxi :-)

 

Datum vložení: 29. 6. 2023 18:03
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2023 18:31
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude úspěšná, moderní a konkurenceschopná, nabízející kvalitní vzdělávání.

Bude školou, do které se žáci nebudu obávat chodit, budou se v ní cítit dobře a bezpečně, a kam se budou po jejím absolvování rádi vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující, ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvářet příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se stane důvěryhodným prostředím rodičům pro rozvoj žáků, které je tvořeno spoluprací všech.

Rodičům bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí.