Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

21. 6. Celoškolní výlet za tradicemi a přírodou

Návštěva Centra řemesel Botanicus a bylinné zahrady v Ostré

Dne 21. 6. jsme vyjeli na poslední celoškolní výlet v letošním školním roce. 

Centrum Botanicus nás zaujalo svou přirozeností s ohlédnutím do minulosti. Celý areál je postaven zejména z kamene a dřeva pro vytvoření dobové atmosféry jednotlivých řemesel. Z nich si bylo možné vyzkoušet: výrobu mýdel, provaznictví, řezbářství, výrobu svíček, hrnčířství, rýžování zlata, loutkářství, výrobu papíru, knihtisk, kožařství, drátenictví a lukostřelbu. K prohlédnutí zde byl vinný lis, mlýnské kolo, tkalcovna, košíkářství, kovárna a brusírna kamene.

Velmi uklidňující bylo procházet v opravdu rozsáhlých bylinných a okrasných zahradách nebo bloudit v bludišti.

Zajívamavé bylo pro děti zejména platidlo, které se používalo v celém areálu, tedy i občerstvovně. Zdejší měnou je groš, který lze v místní směnárně vyměňovali v kurzu 1 groš = 10 Kč.

Počasí nám přálo a tento výlet si děti opravdu užily.

 

Datum vložení: 21. 6. 2023 18:32
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2023 18:53
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude úspěšná, moderní a konkurenceschopná, nabízející kvalitní vzdělávání.

Bude školou, do které se žáci nebudu obávat chodit, budou se v ní cítit dobře a bezpečně, a kam se budou po jejím absolvování rádi vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující, ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvářet příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se stane důvěryhodným prostředím rodičům pro rozvoj žáků, které je tvořeno spoluprací všech.

Rodičům bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí.