Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

20. 6. Den sportu "Odznak všestrannosti"

10. kolo školní olympiády

Letošní poslední školní kolo olympiády, které se konalo 20. 6., bylo zaměřené na sportovní zdatnost, vytrvalost a odchodlání. 

Školní akce "Odznak všestrannosti" probíhala na fotbalovém hřišti a tvořena byla celkem deseti disciplínami (sprint 60 m, leh - sed 2 minuty, dřepy 2 minuty, trosjkok, hod míčkem, hod medicinbalem 2 kg, skoky přes švihadlo 2 minuty, kliky 2 minuty, dribling kolem met 2 minuty, běh 1 000 m). 

Tento den každý soutěží sám za sebe a měří své síly s ostatními spolužáky nejen ze třídy, ale i celé školy.

Všechny disciplíny jsou vyhodnoceny a jednotlivé výsledky vyvěšeny na chodbě ZŠ. Žáci vždy pečlivě zkoumají výsledky a řeší, jak si vedli. Největší radost mají, když v nějaké aktivitě překonají starší spolužáky :-)

 

 

 

Datum vložení: 21. 6. 2023 17:42
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2023 18:53
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude úspěšná, moderní a konkurenceschopná, nabízející kvalitní vzdělávání.

Bude školou, do které se žáci nebudu obávat chodit, budou se v ní cítit dobře a bezpečně, a kam se budou po jejím absolvování rádi vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující, ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvářet příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se stane důvěryhodným prostředím rodičům pro rozvoj žáků, které je tvořeno spoluprací všech.

Rodičům bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí.