Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024 proběhne ve čtvrtek 20. 4. 2023 v době 14:00 - 17:30 hodin.

zápis do 1. ročníku ZŠ

Datum vložení: 3. 4. 2023 14:38
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2023 12:16
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.