Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Soutěž ke Dni Země

Soutěž ke Dni Země

Zhodnocení a poděkování k akci Ukliďme si okolí- Čížkovice a vyhodnocení soutěže Den Země

Děkujeme všem žákům (a jejich rodičům, kteří svolili), za pomoc při školní akci "Ukliďme okolí- Čížkovice".

Zúčastněným žákům jsme poděkovali osobně a předali jim drobné dárečky. 

Také jsme vyhodnotili školní soutěž, která spočívala v rozluštění tajenky pomocí indicií rozmístěných v areálu školy. "Staráme se o naší planetu"- tak zněla a my se této pravdy budeme snažit co nejvíce v budoucnu držet. 

 

 

Datum vložení: 24. 4. 2024 12:50
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2024 13:06
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.