Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Refexuj - vyhodnocení

Refexuj - vyhodnocení

Vyhodnocení aktivity, která se konala v pondělí 30. 10. večer s baterkami.

Ve středu 1. 11. po velké přestávce proběhlo v aule školy vyhodnocení večerní pondělní aktivity s baterkami. 

Samostatně i s pomocí starších spolužáků či dospěláků měli žáci za úkol najít na multifunkčním hřišti 7 otázek a zakroužkovat na listě pro řešení správné odpovědi. Jednoduché to ale ve tmě opravdu nebylo, tak si pomáhali světlem baterek. 

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři šťastlivci, kteří dostali tematické ceny- odrazky, baterky, reflexní vesty a samolepky. 

Vítězům gratulujeme!

Datum vložení: 4. 11. 2023 16:03
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2023 16:31
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.