Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Odpoledne s mazlíky

Odpoledne s mazlíky

Odpoledne pro žáky, rodiče a mazlíky s aktivitami

Dne 4. 6. jsme se sešli na zahradě škol v netradičním složení. Žáci naší školy totiž přivedli představit své mazlíčky. 

Mezi návštěvníky školního dvora zavítali včely, psi, kočky, králíci a želva. Každý žák se zvířátkem dostal své slovo, aby nám představil svého mazlíčka. Velmi přínosnou a zajímavou byla přednáška o včelách i s připravenou ochutnávkou. 

Třetí třída předvedla krátké vystoupení Cup song s kelímky. 

V celém areálu byly pro žáky a rodiče přípraveny společné aktivity na trénování zručnostli, motoriky i spolupráce. 

Nechybělo občerstvení připravené žáky z družiny. 

Moc děkujeme rodičům i žákům, kteří přišli na příjemné odpoledne. 

                                                                                                                                     Bc. Pavla Belo

Datum vložení: 5. 6. 2024 18:57
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 19:13
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.