Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

MDŽ 8. 3.

MDŽ 8. 3.

Připomenutí tradičního svátku MDŽ.

Všichni jistě známe svátek MDŽ. Proč se ale slaví a kdy?

MDŽ je mezinárodně respektovaným svátkem, který zavedla Organizace spojených národů pro připomínku stávky newyorských švadlen z roku 1908. Ženy tehdy usilovaly o kratší pracovní dobu, lepší platy, hlasovací právo a konec dětské práce. 

Žákům jsme tento svátek nejdříve připomněli krátkým videem a každý si v jednotlivých třídách vyrobil drobný dárek domů pro radost dle náročnosti vzhledem k věku. 

V družině se také nelenělo a její návštěvníci s pomocnou rukou paní vychovatelky vyrobili přáníčka, kterými obdarovali pracovníky školy. 

Radost a překvapení bylo veliké. Děkujeme 

Datum vložení: 11. 3. 2024 21:23
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2024 21:32
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.