Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Jsem Laskavec

Jsem Laskavec

Dne 13. 11. žáci základní školy rozdávali radost.

Být laskavý může být každý sám k sobě, ke svému tělu, ke svým blízkým, kamarádům, ostatním lidem, ale i k přírodě a životnímu prostředí.

Po celé tři měsíce na nástěnce v aule školy i ve třídách visel "laskavý kalendář", který každý den pobízel k docela obyčejným laskavým činům.

Naše škola se zapojila do "Laskavosti pro seniory".

Žáci jednotlivých tříd i navštěvující školní družinu vyrobili drobné dárky pro seniory našeho Domova pro seniory v Čížkovicích. Jednalo se o zápichy, veselé ptáčky, trpaslíky, podzimní ježky či záložky do knih.

Aby bylo předání dárečků ještě lepší, žáci třetí třídy si pod vedením své třídní učitelky připravili vystoupení s básněmi a písněmi. 

Nejkrásnější odměnou byla v očích upřímná radost všech "babiček a dědečků".  

 Děti, byly jste úžasné - moc všem za laskavé skutky děkujeme!

Snad nám laskavé dny jen tak neskončí :-)

                                                                                Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

 

Datum vložení: 13. 11. 2023 18:34
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2023 14:34
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.