Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

MŠ První pomoc u dětí

Kdy: 22. 5. 2024 16:00 - 18:00

Kde: MŠ Čížkovice

MŠ První pomoc u dětí

Přednáška pro rodiče a zákonné zástupce dětí MŠ.
Při zájmu se rodiče nahlásí p. učitelce na třídě nejpozději do 21. 5.

Typ akce: ostatní (přednáška)

Program přednášky:

Vybavení lékárničky včetně volně prodejných léků první pomoci.

Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.

Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech se zaměřením na dětský věk.

Praktický nácvik při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).

Další informace

Adresa místa konání

MŠ Čížkovice, Čížkovice

Cena

zdarma (hrazeno školou)

Časová náročnost

Doba trvání: 120 minut

Organizátor

MŠ Čížkovice
Datum vložení: 14. 5. 2024 8:34
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2024 8:42
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.