Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Příprava na zápis do ZŠ

Příprava na zápis do ZŠ

rozvoj a upevňování dovedností, schopností a návyků

Dominantní roli ve výchově a vzdělávání předškolních dětí má rodina, mateřská škola tuto roli posiluje a doplňuje. Ve spolupráci mateřské školy a rodičů se děti pozvolna rozvíjejí a před nástupem do základního vzdělávání zpravidla dokáží vše, co je potřebné vědět a znát.

V mateřské škole jsou činnosti zařazovány hravou formou, prožitkovým, situačním a námětovým učením.  

V rodině se dítě přirozeně učí nápodobou a pozorováním, rozvíjí mluvený projev, reaguje na podnětné prostředí, těží ze společných zážitků celé rodiny apod.

Níže přikládám příručku o školní zralosti ("Chystáme se do 1. třídy")co má umět předškolák-příručka.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 503.78 kB

 

 

 

Přílohy

co má umět předškolák-příručka.pdf

co má umět předškolák-příručka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 503,78 kB
Datum vložení: 19. 2. 2024 9:30
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2024 9:59
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.