Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Brzy půjdu do školy

Brzy půjdu do školy 1

"Jak může rodič pomoci svému dítěti před nástupem do školy."

Rodiče mohou navštívit webové stránky Národního pedagogického institutu 

https://www.npi.cz/predskolni-a-prvostupnove-vzdelavani-plynuly-prechod-pv-zv

Zde naleznete desatero a další inspiraci, jak na plynulý přechod z předškolního na základní vzdělávání.

Datum vložení: 17. 4. 2024 8:27
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 8:40
Autor: Michaela Suchá

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.