Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Vzhůru na palubu! Zanedlouho vyplouváme!

Celoroční plán školní družiny

V letošním školním roce je pro žáky navštěvující školní družinu připraven opravdu zajímavý celoroční program. Z žáků se stanou piráti a navštíví celkem osm tematicky zaměřených ostrovů, na kterých zažijí mnoho nového i legrace. V měsíci září se žáci připravovali k vyplutí na pevnině. Společně vymysleli název lodi, namalovali si vlastní ostrov a vytvořili každý svůj pirátský šátek. Za zpěvu pirátské hymny vyplují v říjnu na první plavbu, jejímž cílem jsou Přírodovědné ostrovy. Všichni už se moc těší na objevování přírody.

Datum vložení: 3. 10. 2023 20:14
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2023 20:16
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.