Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Družina navštívila ostrov sportu

V rámci celoročního plánu školy žáci navštěvující školní družinu prožili měsíc plný nejen sportu.

Během celého měsíce ledna měli žáci školní družiny netradiční návštěvu- plnila zde svou praxi studentka pedagogické školy Adéla. A protože v rámci celoročního plánu byla na programu návštěva ostrova sportu, měla připraveno spoustu zajímavých aktivit s tematickým zaměřením.

I když občas panovalo poněkud chladnější počasí, velmi často začínali žáci po obědě na hřišti za školou. Ani trochu jim zima nevadila :-) Pokud ale počasí opravdu nepřálo, fyzickou kondici si potrénovali v tělocvičně. Hry byly zaměřené na vytrvalost, hbitost, ale i trpělivost, spolupráci či přesnost.  

V rámci tvořivých činností žáci pracovali například s prstovými barvami při tvorbě olympijských kruhů či s vlnou na bambuli u čepice. Nezapomněli ani na ptáčky v zimě a vytvořili jim krmítko, které naplní ptačími dobrotami a zavěsí na smrk před školou. 

Krásnou aktivitou pro rozvoj sebepoznání, tolerance a hodnocení druhých byl talentový den, při kterém měli žáci za úkol předvěst to, v čem jsou opravdu dobří a výjiměční. K vidění pro hodnotící porotu, kterou se stali sami žáci,  byly tance, kouzlení, hra na kytaru, kreslení či seznámení s bojovým sportem karate.  Krásné a nevýdané odpoledne- žáci se moc pobavili. 

A protože při sportu, práci i jiných činnostech opravdu vyhládne, žáci si připravili lívance dle své libosti. 

Když se ohlédneme za měsícem leden- myslíme, že se vydařil :-)

 

 

Datum vložení: 29. 1. 2024 21:46
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2024 22:17
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.