Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

29. 2. Karneval

Akce karneval ve školní družině

Karneval je zábavná a tradiční akce, která se konala v rámci ročního programu družiny a děti i paní vychovatlka se na ni patřičně připravovaly. 

Děti si přinesly nejen krásné kostýmy,ale také drobné občerstvení, které rychle mizelo :-) Paní vychovatelka pro děti připravila spoustu soutěží, například "ustříhni si odměnu, nafoukni balonek, aj." a hlavně oblíbenou diskotéku s písněmi na přání. 

Tato akce měla za cíl podpořit kreativitu, individuální projev a hlavně přátelství a vztahy mezi dětmi a paní vychovatelkou.  

                                                                                     Mgr. Bc. Martina Pohcobradská Týlová

Datum vložení: 15. 3. 2024 8:39
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2024 8:59
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.