Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Zima ve školní družině

Roční období zima, družina a využívání času v ní.

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Asi málokdo by podle letošního počasí řekl, že již zima přišla. Hlavně děti se těšily na koulování, sníh a hrátky v něm. Snad se brzy dočkají.

Dobu čekání si krátí a přivolat tu pravou zimu zkouší děti vyráběním, zpěvem a povídáním o charakteristických znacích, tradicích či zvycích.  

Teď už zbývá jen doufat, že se brzy všem dětem oči rozzáří, až uvidí za oknem poletovat sněhové vločky. 

Datum vložení: 2. 1. 2023 11:07
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2023 11:28
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.