Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Jaro ve školní družině

Děti ve školní družině přivítaly jaro.

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Podle kalendáře sice prý jaro již přišlo, ale dle teplot to zatím tak moc nevypadá.

Přestože bylo doposud málo slunečného počasí, děti v naší družině se snaží trávit co nejvíce času venku na čerstvém vzduchu. Chodí na procházky, sportují na dětském i sportovním hřišti či si hrají v parku. 
Když počasí opravdu nepřeje, děti ve třídě pracují na jarní výzdobě školy a jejího okolí. Již malovaly a vystřihovaly jarní květiny, motýlky či barevné kraslice. Během činností si povídaly o jaru – o charakteristice a znacích, činnostech venku.
Jaro plné barev děti opravdu moc baví a dává všem novou sílu. 

Datum vložení: 6. 4. 2023 10:07
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2023 11:18
Autor: Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.